Политика за поверителност

предлагаме едни от най добрите услуги

Политика за поверителност

ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД в качеството си на администратор на лични данни носи отговорност за обработването на личната Ви информация на настоящия уебсайт. В настоящата Политика за поверителност, „ние” или „нас” се отнася до ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД Прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, която описва как събираме, съхраняваме и използваме информация за лицата, посещаващи този уебсайт („Лични данни”), как използваме Личните Ви данни и дава информация за предприетите от нас действия по зачитане правата Ви по отношение на Вашите личните данни. Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме, съкращаваме или актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на този уеб сайт. Какви Лични данни обработваме и за какви цели? За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни, като например името Ви, дата на раждане, и-мейл адрес или телефонен номер. Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас (когато са изпълнени законовите предпоставки за това), или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас. Основанията, въз основа на които най-често обработваме личните Ви данни са вашето съгласие, изпълнението на договор, по който сте страна, изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси на (ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД или други свързани лица на ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД). Лични данни, използвани с цел анализ потреблението на уебсайта: Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Имате възможност и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Ако обаче не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт. Понякога на този сайт е възможно използването на интернет тагове от нас или ангажирани от нас трети лица, предоставящи рекламни или други услуги, (таговете са познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“ и„1-by-1 GIFs“) както и бисквитки, както и да внедряваме въпросните тагове/бисквитки чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IP адрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име. Възможно е да използваме редица технологии на различни доставчици, за да поддържаме функциите за уеб анализ и проследяване на потребителите, включително технологии на доставчиците, изброени по-долу. Ако желаете да изключите или контролирате начина, по който се използват тези технологии, последвайте предоставения до съответното трето лице линк: Как защитаваме Личните Ви данни? Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет. Колко дълго съхраняваме Лични данни? Съхраняваме Личните Ви данни само за периода, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани, или за спазване на законовите или регулаторните изисквания. При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация. Какви права имате и как можете да ги упражните? При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона. Ако желаете да се свържете с нас относно използването на Личните Ви данни или за да възразите частично или изцяло срещу обработването на Личните Ви данни, свържете се с нас. Ако сте дали съгласие, може да го оттеглите. Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Нас при посещение на нашия уеб сайт: 1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които обработваме и да получите копие от тях; 2. При непълнота или неточност в данните, които ние обработваме, личните Ви данни да бъдат коригирани; 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други; 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена; 5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание; 6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат; 7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това. Понастоящем не реагираме на подавани от уеб браузъри сигнали „do not track”, нито на други механизми, които предоставят метод за отказ от събирането на информация от уебсайтове и други онлайн услуги. Поверителността в ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД Отговорното използване на личните данни е една от основните ценности на ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД. Неприкосновеността на личните данни в ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД се регулира от „Задължителни корпоративни правила” – т.нар. ЗКП. ЗКП представляват система от свързани с неприкосновеността принципи, правила и инструменти, чието предназначение е да гарантират защитата на личните данни. Този сборник от правила представлява най-добрите към днешна дата практики при изпълняване на приложимите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) изисквания за защита на личните данни при предаване на лични данни в група от дружества. За да имат законна сила, ЗКП са одобрени от органите за защита на личните данни в ЕИП. ЗКП регулират механизма на прехвърляне на данни вътре в групата от дружества на ВИП КОНСУЛТИНГ 21 ЕООД. Свържете се с нас Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани с неприкосновеността на Личните данни, пишете ни на адрес: office@victoryrealestate.eu